شرکت بیمه دانا با بیش از چهار دهه فعالیت پر افتخار در صنعت بیمه کشور و به پشتوانه توانمندی نیروهای متخصص خود، طرح جدید بیمه های حوادث اشخاص را تحت عنوان طرح جامع حوادث مهریار  به بازار بیمه عرضه نموده است.

این بیمه نامه که با هدف تأمین و جبران آسیب های ناشی از حوادث در فعالیت های شغلی، شخصی و اجتماعی و بر مبنای نوسانات پولی طی سالیان گذشته و همچنین چشم انداز اقتصادی کشور در سال های آتی طراحی و برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور عرضه گردیده است، در نظر دارد تا با ایجاد امنیت روحی و روانی، زمینه را جهت حمایت از منابع انسانی ارزشمند آن مجموعه فراهم نماید.

پوشش ها و نحوه ایفای تعهدات در این طرح متنوع و در نوع خود خلاقانه بوده و در برگیرنده انواع نیازها و مطالبات برحق مشتریان از صنعت بیمه و به طور اخص شرکت بیمه دانا می باشد.

برخی از تعهدات طرح جامع حوادث مهریار:

  • پرداخت غرامت و مستمری فوت ناشی از حادثه
  •  پرداخت غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه شده ناشی از حادثه
  • کمک هزینه درمانی ناشی از، از کارافتادگی بیمه شده
  • هزینه‌ های پزشکی ناشی از حادثه و غرامت روزانه بستری در بیمارستان

موارد ذکر شده، بخشی از تعهداتی است که در طرح جامع حوادث مهریار برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده است.

طرح جامع بیمه حوادث مهریار شامل 3 طرح می باشد. طرح 1، طرح 2، طرح 3

بخوانید:  بیمه عمر مانده بدهکار

طرح 1 بیمه حوادث مهریار:

در طرح 1 حوادث مهریار، بیمه گذار با پرداخت ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان به مدت یکسال، در صورت از کار افتادگی، مبلغ 2,900,000,000 ریال از شرکت بیمه دانا دریافت می نماید. جدول پوشش های طرح 1 به صورت زیر می باشد:

جدول طرح 1 حوادث مهریار

طرح 2 حوادث مهریار:

در طرح 2 حوادث مهریار، بیمه گذار با پرداخت ماهیانه مبلغ 75 هزار تومان به مدت یکسال، در صورت از کار افتادگی، مبلغ 4,350,000,000 ریال از شرکت بیمه دانا دریافت می نماید. جدول پوشش های طرح 2 به صورت زیر می باشد:

جدول طرح 2 حوادث مهریار

طرح 3 حوادث مهریار:

در طرح 3 حوادث مهریار، بیمه گذار با پرداخت ماهیانه مبلغ 100 هزار تومان به مدت یکسال، در صورت از کار افتادگی، مبلغ 5,800,000,000 ریال از شرکت بیمه دانا دریافت می نماید. جدول پوشش های طرح 3 به صورت زیر می باشد:

جدول طرح 3 حوادث مهریار

مزیت های برتر طرح جامع حوادث مهریار

مزیت های برتر طرح جامع حوادث مهریار نسبت به بیمه نامه های مشابه در بازار بیمه ای کشور به شرح ذیل می باشد:

  1.  پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده ناشی از حادثه ( برای اولین بار در بیمه نامه حوادث اشخاص )
  2.  پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی بیمه شده در اثر حادثه ( برای اولین بار در بیمه نامه حوادث اشخاص )
  3.  پرداخت کمک هزینه های درمانی در صورت از کارافتادگی بیمه شده در اثر حادثه ( برای اولین بار در بیمه نامه حوادث اشخاص )
  4. پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث طی مدت اعتبار بیمه نامه و به دفعات
  5.  پرداخت غرامت روزانه در صورت بستری شدن بیمه شده در بیمارستان و یا مراکز درمانی
بخوانید:  بیمه عمر زمانی

شرایط اختصاصی بیمه جامع حوادث مهریار

1 – حداقل سن بیمه شده جهت صدور بیمه نامه جامع حوادث مهریار 4 سال و حداکثر 70 سال تمام می باشد.

2 – مدت بیمه نامه یکسال تمام شمسی است.

3 – استفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت نقص عضو، از کارافتادگی(جزئی یا کلی) هزینه های پزشکی و درمانی، غرامت روزانه بستری در بیمارستان، شخص بیمه شده می باشد.

4- بهره مندی از پوشش های بیمه ای به هنگام وقوع حوادث رانندگی منوط به ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه مورد استفاده بیمه شده می باشد.

5 – مدت پوشش بیمه ای جهت پرداخت مستمری، به شرط تحقق خطرات مشمول در طی مدت اعتبار بیمه نامه حداکثر 30 سال می باشد.

6 – تحقق کلیه خطرات یازده گانه درج شده در ماده 11 از فصل چهارم آئین نامه شماره 84 شورایعالی بیمه، از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

خسارت های خارج از تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۱- موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن، از شمول تعهدات ‌بیمه‌گر خارج است:

الف) خودکشی و یا اقدام به آن

ب) صدمات بدنی که ‌بیمه‌ شده عمدا موجب آن ‌شود

پ) مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان

د) استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب ‌آور بدون تجویز پزشک

ه) ارتکاب ‌بیمه ‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

و) هر نوع دیسک و یا فتق ‌بیمه ‌شده

 ز) بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه ‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد

بخوانید:  بیمه عمر جامع ارمغان زندگی خانواده

ح) فوت ‌بیمه‌ شده به علت حادثه ناشی از عمد ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت ‌بیمه‌ گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود

 ط) جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

ی) زمین لرزه، آتش‌ فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای

ک) ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور

تبصره ۱– خطرات مندرج در بندهای ط، ی و ک با موافقت کتبی ‌بیمه ‌گر و اخذ ‌حق ‌بیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت موارد زیر ضروری است:

۱- بیمه ‌شده نباید در تحقق خطر بیمه‌شده مشارکت داشته باشد.

۲- بیمه ‌گر می‌ تواند با ارسال اخطار کتبی ۱۰ روزه پوشش بیمه‌ای موضوع بند مذکور را لغو نماید.

تبصره۲- مؤسسات بیمه می ‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی خطرات اضافی دیگری را ‌بیمه نمایند.