آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

/
اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ور…
خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت کلی و نحوه پرداخت در بیمه بدنه

/
منظور از خسارت کلی و نحوه پرداخت آن در بیمه نامه بدنه چیست؟ در…
بیمه حوادث طرح مهریار دانا
بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت

/
بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی بیمه مرکزی ا…
خسارت در تصادفات زنجیره ای

نحوه پرداخت خسارت در تصادفات زنجیره ای

/
در تصادفات زنجیره ای چگونه خسارت پرداخت می شود؟ در این مقاله قصد داریم …
صندوق تامین خسارت بدنی

صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟

/
صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندو…
افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

/
آیا با افزایش دیه نیاز به صدور الحاقیه برای بیمه نامه شخص ثالث می باش…
پرداخت خسارت بیمه دانا در اصفهان

پرداخت خسارت بیمه دانا

/
پرداخت خسارت بیمه دانا پرداخت خسارت شخص ثالث: پرداخت خسارت در تص…
نرخ دیه سال 99

نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث

/
نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث سخنگوی قوه قضایی…
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

/
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه طبق ماده ۱۰ قانون بیمه،…