نوشته‌ها

آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

/
اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ور…