آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

/
اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ور…
خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت کلی و نحوه پرداخت در بیمه بدنه

/
منظور از خسارت کلی و نحوه پرداخت آن در بیمه نامه بدنه چیست؟ در…
خسارت در تصادفات زنجیره ای

نحوه پرداخت خسارت در تصادفات زنجیره ای

/
در تصادفات زنجیره ای چگونه خسارت پرداخت می شود؟ در این مقاله قصد داریم …
صندوق تامین خسارت بدنی

صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟

/
صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندو…
افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

/
آیا با افزایش دیه نیاز به صدور الحاقیه برای بیمه نامه شخص ثالث می باش…
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

/
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه طبق ماده ۱۰ قانون بیمه،…
خودروی غیر متعارف

خودروی متعارف و غیر متعارف

/
خودروی متعارف و غیر متعارف بر اساس قوانین بیمه مرکزی، چنانچه د…