تصادف و متواری شدن

تصادف و متواری شدن مقصر

/
تصادف و متواری شدن مقصر در صورتی که راننده مقصر از صحنه تص…
آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند؟

/
اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ور…
خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت کلی و نحوه پرداخت در بیمه بدنه

/
منظور از خسارت کلی و نحوه پرداخت آن در بیمه نامه بدنه چیست؟ در…
خسارت در تصادفات زنجیره ای

نحوه پرداخت خسارت در تصادفات زنجیره ای

/
در تصادفات زنجیره ای چگونه خسارت پرداخت می شود؟ در این مقاله قصد داریم …
صندوق تامین خسارت بدنی

صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟

/
صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟ صندو…
افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

/
آیا با افزایش دیه نیاز به صدور الحاقیه برای بیمه نامه شخص ثالث می باش…
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

/
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه طبق ماده ۱۰ قانون بیمه،…
خودروی غیر متعارف

خودروی متعارف و غیر متعارف

/
خودروی متعارف و غیر متعارف بر اساس قوانین بیمه مرکزی، چنانچه د…