بخشودگی جرائم بیمه ثالث 1401

بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث

/
بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث به مناسبت عید غدیر خم، جرائم وسایل نقلیه…
تعهدات بیمه تکمیل درمان فرهنگیان

بیمه تکمیل درمان فرهنگیان

/
بیمه تکمیل درمان فرهنگیان بیمه تکمیل درمان دانا چیست؟ موضوع بیمه ت…
تصادف و متواری شدن

تصادف و متواری شدن مقصر

/
تصادف و متواری شدن مقصر در صورتی که راننده مقصر از صحنه تص…
نرخ دیه در سال 1401 بیمه دانا

نرخ دیه سال 1401

/
نرخ دیه سال 1401 نرخ دیه در سال 1401 تعیین شد. هر سال رئیس قوه قضا…
بیمه تکمیل درمان فرهنگیان

انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان فرهنگیان با بیمه دانا

/
انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان فرهنگیان با بیمه دانا بزرگ‌ترین تفاهم نا…

بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث 1400

/
بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث 1400 همان طور که می دانید…
بخشودگی دیرکرد بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث در سال 99

/
بخشودگی 100 درصدی جرائم بیمه نامه شخص ثالث بنا بر اعلام سازمان…
بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت

آغاز بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

/
بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت: بخشودگی جریمه شخص ثالث موتورسیکت ها از ۱۵ آبان …
بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت

/
بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی بیمه مرکزی ا…
نرخ دیه سال 99

نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث

/
نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث سخنگوی قوه قضایی…